Η εταιρεία Ακροβόλος Μον. ΙΚΕ

Η Ακροβόλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιουργήθηκε τον Ιούνιου του 2023. Έχει έδρα τα Κλεισορρεύματα Αιτωλικού, του δήμου Αγρινίου και προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Ο ιδρυτής της είναι ο Γεώργιος Φλώρος, κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και μεταπτυχιακού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι εξής:

  • Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
  • Σχεδίαση Συστημάτων
  • Προγραμματισμός Συστημάτων
  • Βελτιστοποίηση Λογισμικού βάσει Υλικού

Οι δημοσιεύσεις σε συνέδρεια και επιστημονικά περιοδικά οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πνευματικό κεφάλαιο στο οποίο βασίζεται η εταιρεία είναι οι εξής:

ΈτοςΤίτλος ΔημοσίευσηςΥπερσύνδεσμος Δημοσίευσης
2014Forward Error Correction for Data Acquisition NetworksΙΕΕΕ
2015Lightweight Authenticated Encryption for Green NetworkingRG
2015Robust spectrum sharing through virtualizationIEEE
2016Lightweight Authenticated Encryption for Embedded on-chip SystemsRG
2021High-Level Annotation of Routing Congestion for Xilinx Vivado HLS DesignsIEEE

Οι παραπάνω δημοσιεύσεις εκπονήθηκαν κατά αντιστοιχία στο τμήμα PH-LHCb του CERN, στο ΤΕΙ Πληροφορικής Ηρακλείου, στο ΤΕΙ Πληροφορικής Ηρακλείου, στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του ΙΤΕ και στο εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εταιρεία αναπτύσει και διαχειρίζεται τις ακόλουθες διαδικτυακές οντότητες: