Άδεια: CC BY-SA 3.0, Κάτοχος: Pedant01
Xilinx XC7A35T // Άδεια: CC BY-SA 3.0, Κάτοχος: Pedant01

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με FPGA για συστήματα:

 • Ενσύρματων δικτύων
 • Ασύρματων δικτύων
 • Θυγατρικών καρτών με διασύνδεση PCI-e
 • Επιταχυντές επεξεργασίας δεδομένων ειδικού σκοπού
 • Συγχρονισμός Συμβάντων
 • Διασύνδεση Περιφερειακών Εικόνας, π.χ. MIPI-RGB

Προγραμματισμός Συστημάτων

 • Μεταφορά συστήματος σε Linux
 • Προγραμματισμός Οδηγητών σε Linux
 • Προγραμματισμός Συστημάτων Δικτύων
 • Βελτιστοποίηση Χρόνου Εκτέλεσης, Κατανάλωσης Πόρων
 • Απασφαλμάτωση
 • Αξιολόγηση-Χαρακτηρισμός Απόδοσης